سایت لوازم هنری الیزا ( رنگینه فام هنر )


آبرنگ چیست

آبرنگ الیزا


آبرنگ یک رنگ ماده و نیز نقاشی یا طرحی که با این رنگ ماده اجرا شده باشد ، است .

در تولید آبرنگ از رنگ دانه ( پیگمنت ) و یک ماده چسبنده قابل حل در آب ( اصولا صمغ عربی ) استفاده می شود . آبرنگ به وسیله قلمو مویی یا قلمو مخزن دار الیزا (Water Brush ) بر روی کاغذ ، مقوا ، پاپیروس و غیره به کار میرود .

در آبرنگ ، رنگ سایه های روشن از طریق رقیق کردن رنگ با آب حاصل می شود نه با افزودن رنگ سفید!!

آبرنگ ها به طور کلی در دو دسته اصلی قرار میگیرند :

  • آبرنگ های شفاف که در جعبه های گوناگون به صورت قرص های یک اندازه یا بلوک و مانند آن به بازار عرضه می شودند . 
  • گواش یا آبرنگ پوششی و مات که در حقیقت همان رنگ های جسمی در نقاشی سنتی و مینیاتوری است . 

instagram : yaly_art