سایت لوازم هنری الیزا ( رنگینه فام هنر )


تفاوت های رنگ روغن و رنگ اکرلیک 

رنگ روغن الیزا - رنگ اکریلیک الیزا 


1 - مدت زمان خشک شدن 

رنگ اکریلیک بر خلاف رنگ روغن بسیار زودتر خشک میشود . بنابراین در کار با اکریلیک باید سرعت  عمل بالاتری نسب به رنگ روغن داشت .

2 - بوی رنگ

رنگ اکریلیک نقاشی معمولا بدون بوی خاصی است ، اما رنگ روغن چون بر پایه تینر و روغن های گیاهی است ، بوی تندتر و خاص تری دارد . 

3 - رقیق سازی

رنگ اکریلیک چون بر پایه آب است ، میتواند با آب رقیق شود ؛ اما رنگ روغن به دلیل پایه روغنی رقیق کننده هایی مثل روغن بزرک یا مدیوم برای رقیق سازی آن بکار می رود .

4 - تغییر پس از خشک شدن

رنگ اکریلیک بعد از خشک شدن کمی تیره تر شده و همچنین قابل تغییر نیست . اما رنگ روغن پس از خشک شدن توسط مدیوم های خاصی قابل تغییر است و درجه رنگ آن پس از خشک شدن مانند رنگ مرطوب آن است به همین دلیل در کارهای اکریلیک بیشتر از وارنیش استفاده میشود . 

5 - زیر سازی

رنگ اکریلیک را میتوان به صورت مستقیم روی سطح به کار برد ؛ اما قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغن باید سطح مورد نظر را با مواد خاص مانند رنگ جسو زیر سازی کرد ، تا پوشانندگی رنگ بیشتر شود . 

6 - شستن قلمو

در شستن قلموی اکریلیک ، از آب استفاده می شود اما رنگ قلمو آغشته به رنگ روغن را اول باید با محلول هایی مثل تینر یا تربانتین پاک کرد .

instagram : yaly_art