سایت لوازم هنری الیزا ( رنگینه فام هنر )


رنگ اکریلیک

رنگ های اکریلیک ست

در تعداد های 12 ، 18 ، 24 رنگ

رنگ های اکریلیک در اندازه و حجم های متفاوت

9 میل ، 12 میل ، 40 میل ، 50 میل ، 60 میل ، 75 میل ، 250 میل ، 280 میل ، 500 میل

رنگ های جسو برای زیر کار 

رنگ های پارچه به صورت ست

رنگ روغن 

رنگ روغن ست

در تعداد های 12 ، 18 ، 24 رنگ

رنگ روغن در اندازه و حجم های متفاوت 

9 میل ، 12 میل ، 40 میل ، 50 میل ، 60 میل ، 75 میل ، 250 میل ، 280 میل ، 500 میل  آبرنگ

آبرنگ به شکل ست 12 رنگ ، 18 رنگ و 24 رنگ

آبرنگ گریم برای صورت و پوست  

ماژیک و روان نویس 

ماژیک های طراحی الیزا در 120 رنگ متنوع

ماژیک های سربی و نوک گرد طلایی ، نقره ای ، سفید

ماژیک های الخطاط و ماژیک M & F

براش های طراحی تک سر در ست های متنوع

براش های طراحی دو سر در ست های متنوع

روان نویس های نوک راپیدی طلایی ، نقره ای ، سفید

روان نویس های طراحی

 

خوشنویسی 

مرکب های خوشنویسی مشکی و رنگی 

انواع قلم های خطاطی دزفولی و خیزران 

جادوات لیقه 

لیقه طبیعی 

لوازم خوشنویسی 

رنگ ویترای 

رنگ ویترای ( رنگ شیشه ) در ست های 6 و 12 عددی 

دورگیر شیشه در رنگهای متنوع 

رنگ سرامیک به صورت ست 

ابزار ویترای و شیشه 


instagram : Eliza_Art_Company