سایت لوازم هنری الیزا ( رنگینه فام هنر ) 


سبک مینیمالیسم ( Minimalism ) چیست ؟

سبک مینیمالیسم در واقع سبک ساده گرایی هست که در اون به جزئیات پرداخته نمیشه.
این سبک رو هنرمندان روسی ( مانند : مالویچ ) اختراع کردند که به خلاصه گرایی و ترسیم اشکال هندسی گرایش داشتند.

این نوع از نقاشی ها خالی از پیچیدگی فلسفی هستند.نام های دیگر این سبک ، abc art و literalist art می باشد.

instagram : yaly_art